KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - KQXSMT

Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Bình Định
XSBDH
14
863
3735
3988
4253
7299
26038
91543
68015
62265
13535
37470
44657
27637
26178
81013
98922
660307
Quảng Bình
XSQB
61
815
6293
0096
3835
1293
55180
67352
63099
37007
87156
42416
81558
97429
45760
16562
99240
379367
Quảng Trị
XSQT
77
339
5924
1377
5878
7526
31493
48275
49682
93197
05124
27749
06103
32476
95108
97710
95383
455147
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 26/05/2022
Bình Định
0 7
1 3 4 5
2 2
3 5 5 7 8
4 3
5 3 7
6 3 5
7 0 8
8 8
9 9
Quảng Bình
0 7
1 5 6
2 9
3 5
4 0
5 2 6 8
6 0 1 2 7
7
8 0
9 3 3 6 9
Quảng Trị
0 3 8
1 0
2 4 4 6
3 9
4 7 9
5
6
7 5 6 7 7 8
8 2 3
9 3 7
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Khánh Hòa
XSKH
16
507
4677
8459
2560
1682
89409
54176
84428
44392
97976
82992
36841
87639
75997
32338
98238
633266
Đà Nẵng
XSDNG
71
636
6120
8454
3523
3503
98437
57965
69248
33929
36226
27425
03271
52703
99754
94693
09749
691820
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 25/05/2022
Khánh Hòa
0 7 9
1 6
2 8
3 8 8 9
4 1
5 9
6 0 6
7 6 6 7
8 2
9 2 2 7
Đà Nẵng
0 3 3
1
2 0 0 3 5 6 9
3 6 7
4 8 9
5 4 4
6 5
7 1 1
8
9 3
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
DakLak
XSDLK
46
732
5280
6952
5551
9255
86102
85904
69095
98751
24075
64674
18230
01798
47578
56421
34250
076502
Quảng Nam
XSQNM
52
093
4273
8656
2366
1739
58431
95254
30487
32013
72037
92177
72137
74669
95905
61082
86240
821833
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 24/05/2022
DakLak
0 2 2 4
1
2 1
3 0 2
4 6
5 0 1 1 2 5
6
7 4 5 8
8 0
9 5 8
Quảng Nam
0 5
1 3
2
3 1 3 7 7 9
4 0
5 2 4 6
6 6 9
7 3 7
8 2 7
9 3
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Phú Yên
XSPY
49
872
9328
2906
0016
0291
75711
15909
66545
61503
40546
49675
87878
29351
92881
65417
31488
013131
ThừaThiênHuế
XSTTH
69
506
7434
3173
2284
6219
45379
67298
30349
27176
82338
13761
28811
86422
75713
66730
08498
680384
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 23/05/2022
Phú Yên
0 3 6 9
1 1 6 7
2 8
3 1
4 5 6 9
5 1
6
7 2 5 8
8 1 8
9 1
ThừaThiênHuế
0 6
1 1 3 9
2 2
3 0 4 8
4 9
5
6 1 9
7 3 6 9
8 4 4
9 8 8
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Khánh Hòa
XSKH
60
869
9332
2921
8540
3767
26210
13991
03632
57742
15565
84921
52426
66208
91562
13116
76858
399918
Kon Tum
XSKT
41
444
7917
8701
4825
7719
87595
45180
14910
78979
60072
93000
55026
90475
00503
13999
04623
550576
ThừaThiênHuế
XSTTH
95
927
1708
5318
8724
1085
57780
33373
30011
00343
52831
79879
91200
77605
67717
82008
13712
795045
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 22/05/2022
Khánh Hòa
0 8
1 0 6 8
2 1 1 6
3 2 2
4 0 2
5 8
6 0 2 5 7 9
7
8
9 1
Kon Tum
0 0 1 3
1 0 7 9
2 3 5 6
3
4 1 4
5
6
7 2 5 6 9
8 0
9 5 9
ThừaThiênHuế
0 0 5 8 8
1 1 2 7 8
2 4 7
3 1
4 3 5
5
6
7 3 9
8 0 5
9 5
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Đà Nẵng
XSDNG
63
067
4412
3544
5145
9566
03884
12954
60978
48103
47824
49957
97316
78644
08307
96644
86052
888026
Quảng Ngãi
XSQNI
57
975
0186
9947
3429
1813
63638
61443
77763
99558
40451
55606
79805
00029
91070
17950
99895
452711
Đắc Nông
XSDNO
79
609
6546
0463
6861
9603
45427
26728
71419
57672
07816
38737
20498
12885
12485
24748
08332
188947
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 21/05/2022
Đà Nẵng
0 3 7
1 2 6
2 4 6
3
4 4 4 4 5
5 2 4 7
6 3 6 7
7 8
8 4
9
Quảng Ngãi
0 5 6
1 1 3
2 9 9
3 8
4 3 7
5 0 1 7 8
6 3
7 0 5
8 6
9 5
Đắc Nông
0 3 9
1 6 9
2 7 8
3 2 7
4 6 7 8
5
6 1 3
7 2 9
8 5 5
9 8
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Gia Lai
XSGL
55
465
7662
9919
6102
0795
73686
22515
81988
92480
70241
56107
19378
16325
11191
68793
16027
289053
Ninh Thuận
XSNT
89
089
7636
6216
1957
7484
35595
80100
44048
15358
33753
35937
73940
10037
50979
76625
66733
664159
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 20/05/2022
Gia Lai
0 2 7
1 5 9
2 5 7
3
4 1
5 3 5
6 2 5
7 8
8 0 6 8
9 1 3 5
Ninh Thuận
0 0
1 6
2 5
3 3 6 7 7
4 0 8
5 3 7 8 9
6
7 9
8 4 9 9
9 5
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Bình Định
XSBDH
23
108
4055
7121
1913
5457
34008
53768
36295
08715
39619
46566
96627
52186
96993
00566
09880
050702
Quảng Bình
XSQB
49
741
9362
1576
2612
3538
20190
64537
93725
12680
56388
49570
04756
55302
62433
05873
65978
622028
Quảng Trị
XSQT
67
728
2338
2573
2008
6727
90791
64147
44114
68300
84020
57179
66617
34521
59272
17313
02469
509098
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 19/05/2022
Bình Định
0 2 8 8
1 3 5 9
2 1 3 7
3
4
5 5 7
6 6 6 8
7
8 0 6
9 3 5
Quảng Bình
0 2
1 2
2 5 8
3 3 7 8
4 1 9
5 6
6 2
7 0 3 6 8
8 0 8
9 0
Quảng Trị
0 0 8
1 3 4 7
2 0 1 7 8
3 8
4 7
5
6 7 9
7 2 3 9
8
9 1 8
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Khánh Hòa
XSKH
21
595
3329
2833
8149
8371
72045
26581
90822
13419
79615
79632
09281
87544
69980
60761
95955
824337
Đà Nẵng
XSDNG
88
758
0864
5029
7870
8301
69131
03542
75997
02590
59318
19704
96149
50069
26641
38356
44355
150322
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 18/05/2022
Khánh Hòa
0
1 5 9
2 1 2 9
3 2 3 7
4 4 5 9
5 5
6 1
7 1
8 0 1 1
9 5
Đà Nẵng
0 1 4
1 8
2 2 9
3 1
4 1 2 9
5 5 6 8
6 4 9
7 0
8 8
9 0 7

Kết quả Xổ số Miền Trung Hôm nay – Trực tiếp kết quả XSMT nhanh chóng và chính xác từ trường quay 17h15 – 17h30 tất cả các ngày trong tuần, cung cấp kết quả nhanh chóng và chính xác.

Kqxs360.net cung cấp kết quả Xổ Số Miền Trung ngày hôm nay, hôm qua, trực tiếp XSMT tự động cập nhật.

Dưới đây là lịch mở thưởng xổ số miền Trung mỗi tuần:

– Thứ 2: Phú Yên – Thừa Thiên Huế

– Thứ 3: Quảng Nam – Daklak

– Thứ 4: Khánh Hòa – Đà Nẵng

– Thứ 5:Quảng Bình – Bình Định – Quảng Trị

– Thứ 6: Gia Lai – Ninh Thuận

– Thứ 7: Quảng Ngãi – Đà Nẵng – Đắc Nông

– Chủ Nhật: Khánh Hòa – Kon Tum

Copyright © 2021 by xoso365.org. All rights reserved | Google+
Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.
Liên hệ quảng cáo :xosowapvn123@gmail.com
Dịch vụ của công ty giải pháp Quảng cáo

to top