KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - KQXSMT

Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Khánh Hòa
XSKH
63
072
4439
7375
4163
6069
18569
62364
61613
91774
07677
13196
10591
09705
93168
64238
56333
505873
Kon Tum
XSKT
33
306
4501
9967
2380
1214
35147
01938
12841
92168
85056
47877
69509
02325
20791
09586
11366
876090
ThừaThiênHuế
XSTTH
34
895
7118
5836
3579
9647
86572
36549
07153
61093
77248
12337
85275
38883
41659
35311
69724
795143
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 28/05/2023
Khánh Hòa
0 5
1 3
2
3 3 8 9
4
5
6 3 3 4 8 9 9
7 2 3 4 5 7
8
9 1 6
Kon Tum
0 1 6 9
1 4
2 5
3 3 8
4 1 7
5 6
6 6 7 8
7 7
8 0 6
9 0 1
ThừaThiênHuế
0
1 1 8
2 4
3 4 6 7
4 3 7 8 9
5 3 9
6
7 2 5 9
8 3
9 3 5
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Đà Nẵng
XSDNG
84
320
4842
0717
5634
0886
52982
80212
72809
70382
98196
66044
05487
72233
22074
84553
19370
434485
Quảng Ngãi
XSQNI
35
763
8741
8081
5381
9422
95800
65365
15347
70311
42389
45228
55569
38138
31609
95708
11954
646084
Đắc Nông
XSDNO
80
726
5551
7743
4797
9864
69093
55433
67077
51543
12900
02666
01701
02187
23681
66943
20176
540591
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 27/05/2023
Đà Nẵng
0 9
1 2 7
2 0
3 3 4
4 2 4
5 3
6
7 0 4
8 2 2 4 5 6 7
9 6
Quảng Ngãi
0 0 8 9
1 1
2 2 8
3 5 8
4 1 7
5 4
6 3 5 9
7
8 1 1 4 9
9
Đắc Nông
0 0 1
1
2 6
3 3
4 3 3 3
5 1
6 4 6
7 6 7
8 0 1 7
9 1 3 7
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Gia Lai
XSGL
71
773
8903
4694
2899
5325
10524
65303
48097
98515
55000
36591
50077
95981
00123
12674
38441
006330
Ninh Thuận
XSNT
00
729
4585
8129
8932
8513
89620
55868
80915
13955
47539
03740
99430
51898
25004
11719
72488
569179
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 26/05/2023
Gia Lai
0 0 3 3
1 5
2 3 4 5
3 0
4 1
5
6
7 1 3 4 7
8 1
9 1 4 7 9
Ninh Thuận
0 0 4
1 3 5 9
2 0 9 9
3 0 2 9
4 0
5 5
6 8
7 9
8 5 8
9 8
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Bình Định
XSBDH
46
488
5898
3101
9550
1427
91191
39400
79968
67492
96767
32093
64208
57126
06197
37351
66306
714605
Quảng Bình
XSQB
40
195
3157
6861
9312
4436
40034
40280
63232
09258
95895
92799
96679
22318
01594
77493
15353
658883
Quảng Trị
XSQT
36
395
3160
9534
2448
1084
15111
19521
61750
38811
66724
64631
41273
20675
85555
15796
88251
396689
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 25/05/2023
Bình Định
0 0 1 5 6 8
1
2 6 7
3
4 6
5 0 1
6 7 8
7
8 8
9 1 2 3 7 8
Quảng Bình
0
1 2 8
2
3 2 4 6
4 0
5 3 7 8
6 1
7 9
8 0 3
9 3 4 5 5 9
Quảng Trị
0
1 1 1
2 1 4
3 1 4 6
4 8
5 0 1 5
6 0
7 3 5
8 4 9
9 5 6
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Khánh Hòa
XSKH
94
336
5724
6499
4808
9966
90033
43684
99827
99235
40630
81270
73590
45734
66315
02304
87881
038797
Đà Nẵng
XSDNG
57
194
1143
2976
7417
2926
86074
61037
15473
36245
32782
82092
61333
40693
71400
87843
84672
194093
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 24/05/2023
Khánh Hòa
0 4 8
1 5
2 4 7
3 0 3 4 5 6
4
5
6 6
7 0
8 1 4
9 0 4 7 9
Đà Nẵng
0 0
1 7
2 6
3 3 7
4 3 3 5
5 7
6
7 2 3 4 6
8 2
9 2 3 3 4
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
DakLak
XSDLK
79
392
0721
1447
6298
3827
80544
91367
81621
27754
44969
96263
69164
29561
29932
68189
11473
762976
Quảng Nam
XSQNM
11
217
7667
4771
5359
9141
70707
92910
87721
33843
07644
13972
81991
47803
36302
19892
64988
370560
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 23/05/2023
DakLak
0
1
2 1 1 7
3 2
4 4 7
5 4
6 1 3 4 7 9
7 3 6 9
8 9
9 2 8
Quảng Nam
0 2 3 7
1 0 1 7
2 1
3
4 1 3 4
5 9
6 0 7
7 1 2
8 8
9 1 2
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Phú Yên
XSPY
81
913
2313
8558
2147
4235
71114
26141
38282
86640
82219
12128
89175
83888
79186
59932
26349
516036
ThừaThiênHuế
XSTTH
94
668
4106
2753
0889
7770
44778
67693
08452
25183
75766
34741
96929
36464
35930
69822
11207
838784
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 22/05/2023
Phú Yên
0
1 3 3 4 9
2 8
3 2 5 6
4 0 1 7 9
5 8
6
7 5
8 1 2 6 8
9
ThừaThiênHuế
0 6 7
1
2 2 9
3 0
4 1
5 2 3
6 4 6 8
7 0 8
8 3 4 9
9 3 4
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Khánh Hòa
XSKH
14
342
6424
0242
8430
3504
44358
24062
53421
09915
20534
50708
60352
90472
28124
14581
14086
727077
Kon Tum
XSKT
23
930
8790
5246
9056
8555
16907
50689
59097
02028
11196
41146
91197
72707
29197
26159
96760
602436
ThừaThiênHuế
XSTTH
54
329
3284
9678
8881
0732
77864
31549
65574
40142
70509
28516
50040
66219
90660
63913
41707
052659
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 21/05/2023
Khánh Hòa
0 4 8
1 4 5
2 1 4 4
3 0 4
4 2 2
5 2 8
6 2
7 2 7
8 1 6
9
Kon Tum
0 7 7
1
2 3 8
3 0 6
4 6 6
5 5 6 9
6 0
7
8 9
9 0 6 7 7 7
ThừaThiênHuế
0 7 9
1 3 6 9
2 9
3 2
4 0 2 9
5 4 9
6 0 4
7 4 8
8 1 4
9
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Đà Nẵng
XSDNG
19
185
1381
3664
3273
8521
48552
44475
45046
94913
02015
99466
81156
18009
53383
90664
14491
193652
Quảng Ngãi
XSQNI
74
713
5576
7811
8493
2573
17459
37338
45789
41810
64771
08293
31909
56167
31318
22013
38858
632279
Đắc Nông
XSDNO
47
652
8244
6650
7201
1888
43580
88082
80684
89630
40875
36658
66991
35147
54582
90833
61321
100825
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 20/05/2023
Đà Nẵng
0 9
1 3 5 9
2 1
3
4 6
5 2 2 6
6 4 4 6
7 3 5
8 1 3 5
9 1
Quảng Ngãi
0 9
1 0 1 3 3 8
2
3 8
4
5 8 9
6 7
7 1 3 4 6 9
8 9
9 3 3
Đắc Nông
0 1
1
2 1 5
3 0 3
4 4 7 7
5 0 2 8
6
7 5
8 0 2 2 4 8
9 1

Kết quả Xổ số Miền Trung Hôm nay – Trực tiếp kết quả XSMT nhanh chóng và chính xác từ trường quay 17h15 – 17h30 tất cả các ngày trong tuần, cung cấp kết quả nhanh chóng và chính xác.

Kqxs360.net cung cấp kết quả Xổ Số Miền Trung ngày hôm nay, hôm qua, trực tiếp XSMT tự động cập nhật.

Dưới đây là lịch mở thưởng xổ số miền Trung mỗi tuần:

– Thứ 2: Phú Yên – Thừa Thiên Huế

– Thứ 3: Quảng Nam – Daklak

– Thứ 4: Khánh Hòa – Đà Nẵng

– Thứ 5:Quảng Bình – Bình Định – Quảng Trị

– Thứ 6: Gia Lai – Ninh Thuận

– Thứ 7: Quảng Ngãi – Đà Nẵng – Đắc Nông

– Chủ Nhật: Khánh Hòa – Kon Tum

Copyright © 2021 by xoso365.org. All rights reserved | Google+
Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.
Liên hệ quảng cáo :xosowapvn123@gmail.com
Dịch vụ của công ty giải pháp Quảng cáo

to top Liên kết: Trực tiếp bóng đá tốc độ cao | | casino qh88 | QH88 | đăng ký m88 | Bsport | tobet88 chính thức | 8xbet com | WINBET VI | Cổng game bài đổi thưởng | Rikvip | qh88 đăng nhập