KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - KQXSMT

Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Khánh Hòa
XSKH
33
623
3990
1315
5153
1438
56600
45401
28715
41190
09214
52555
44308
86667
85752
58598
90891
793624
Kon Tum
XSKT
73
411
0020
5285
4426
3952
55184
72536
66939
48565
87837
54755
24767
68152
89797
03126
19579
462073
ThừaThiênHuế
XSTTH
67
207
8193
0105
6856
3425
71494
07253
12832
59226
54436
43511
93041
59408
97425
48785
34744
404121
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 25/09/2022
Khánh Hòa
0 0 1 8
1 4 5 5
2 3 4
3 3 8
4
5 2 3 5
6 7
7
8
9 0 0 1 8
Kon Tum
0
1 1
2 0 6 6
3 6 7 9
4
5 2 2 5
6 5 7
7 3 3 9
8 4 5
9 7
ThừaThiênHuế
0 5 7 8
1 1
2 5 5 6
3 2 6
4 1 4
5 3 6
6 7
7
8 5
9 3 4
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Đà Nẵng
XSDNG
93
079
9034
7870
4631
9571
64972
51613
14479
10702
13381
94402
14797
28289
36107
06140
72126
066089
Quảng Ngãi
XSQNI
72
931
9232
4532
2569
9182
38675
63680
29736
32593
95234
77454
49851
86305
03196
00167
63195
809574
Đắc Nông
XSDNO
07
440
3961
6755
0401
2780
77957
45755
84884
03523
44340
95457
32663
48334
87346
53575
47314
892092
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 24/09/2022
Đà Nẵng
0 2 2 7
1 3
2 6
3 1 4
4 0
5
6
7 0 1 2 9 9
8 1 9 9
9 3 7
Quảng Ngãi
0 5
1
2
3 1 2 2 4 6
4
5 1 4
6 7 9
7 2 4 5
8 0 2
9 3 5 6
Đắc Nông
0 1 7
1 4
2 3
3 4
4 0 0 6
5 5 5 7 7
6 1 3
7 5
8 0 4
9 2
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Gia Lai
XSGL
01
808
4244
6259
5819
5639
49503
93172
05481
33787
67282
78258
86691
82301
80434
31664
04794
586994
Ninh Thuận
XSNT
92
571
9085
2565
5669
5609
34439
87100
75831
80035
17621
09445
30214
24786
93205
19219
07096
270160
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 23/09/2022
Gia Lai
0 1 1 3 8
1 9
2
3 4 9
4 4
5 8 9
6 4
7 2
8 1 2 7
9 1 4 4
Ninh Thuận
0 0 5 9
1 4 9
2 1
3 1 5 9
4 5
5
6 0 5 9
7 1
8 5 6
9 2 6
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Bình Định
XSBDH
18
944
4131
8612
2352
1842
16729
05541
55616
17285
95433
70557
75716
28185
31491
96695
76538
337142
Quảng Bình
XSQB
00
860
4108
1143
4199
5832
33097
10375
06417
63732
83103
83402
86302
28368
56703
74936
05401
722904
Quảng Trị
XSQT
16
860
8134
4291
3920
7663
65693
43307
42037
49748
09639
24339
09348
78675
28714
06140
05518
671066
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 22/09/2022
Bình Định
0
1 2 6 6 8
2 9
3 1 3 8
4 1 2 2 4
5 2 7
6
7
8 5 5
9 1 5
Quảng Bình
0 0 1 2 2 3 3 4 8
1 7
2
3 2 2 6
4 3
5
6 0 8
7 5
8
9 7 9
Quảng Trị
0 7
1 4 6 8
2 0
3 4 7 9 9
4 0 8 8
5
6 0 3 6
7 5
8
9 1 3
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Khánh Hòa
XSKH
13
050
5583
4543
1815
2008
15148
31172
60499
71235
92967
45211
30648
42910
19274
13231
34843
984745
Đà Nẵng
XSDNG
60
072
8983
2562
0211
2458
66419
77796
22338
96902
07076
79069
95467
23083
99178
51374
47950
506766
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 21/09/2022
Khánh Hòa
0 8
1 0 1 3 5
2
3 1 5
4 3 3 5 8 8
5 0
6 7
7 2 4
8 3
9 9
Đà Nẵng
0 2
1 1 9
2
3 8
4
5 0 8
6 0 2 6 7 9
7 2 4 6 8
8 3 3
9 6
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
DakLak
XSDLK
07
743
3303
0359
8550
7256
14288
26566
44967
47268
40181
44459
07585
08628
33939
88064
60011
938258
Quảng Nam
XSQNM
08
595
3351
4070
7028
1625
65026
21637
05965
24946
85762
47939
40048
28159
44916
77285
40821
226231
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 20/09/2022
DakLak
0 3 7
1 1
2 8
3 9
4 3
5 0 6 8 9 9
6 4 6 7 8
7
8 1 5 8
9
Quảng Nam
0 8
1 6
2 1 5 6 8
3 1 7 9
4 6 8
5 1 9
6 2 5
7 0
8 5
9 5
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Phú Yên
XSPY
03
305
8852
9240
3440
7254
06716
55256
51633
38841
30527
14003
96922
18716
43747
82063
33901
128273
ThừaThiênHuế
XSTTH
98
980
9666
3933
1369
6016
17878
81211
39958
82857
99176
91703
40693
28595
04057
88803
15174
016494
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 19/09/2022
Phú Yên
0 1 3 3 5
1 6 6
2 2 7
3 3
4 0 0 1 7
5 2 4 6
6 3
7 3
8
9
ThừaThiênHuế
0 3 3
1 1 6
2
3 3
4
5 7 7 8
6 6 9
7 4 6 8
8 0
9 3 4 5 8
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Khánh Hòa
XSKH
09
856
7989
1248
2376
0228
50127
28746
51379
10643
71587
83894
61033
57347
73302
56018
74090
507708
Kon Tum
XSKT
67
135
5138
2905
2572
2434
45737
24475
43411
72599
31175
71375
87221
50558
24645
34165
43330
936186
ThừaThiênHuế
XSTTH
58
340
6414
6777
9907
9118
40764
19152
44469
59646
06540
96138
96285
95087
94247
55533
46612
414556
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 18/09/2022
Khánh Hòa
0 2 8 9
1 8
2 7 8
3 3
4 3 6 7 8
5 6
6
7 6 9
8 7 9
9 0 4
Kon Tum
0 5
1 1
2 1
3 0 4 5 7 8
4 5
5 8
6 5 7
7 2 5 5 5
8 6
9 9
ThừaThiênHuế
0 7
1 2 4 8
2
3 3 8
4 0 0 6 7
5 2 6 8
6 4 9
7 7
8 5 7
9
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Đà Nẵng
XSDNG
21
459
0017
3578
5113
8075
14412
38674
56641
86020
70830
49592
74720
18618
60712
33062
44859
853656
Quảng Ngãi
XSQNI
53
456
7469
3414
2581
6838
22573
68344
63939
99417
15979
55910
79604
77064
03488
90092
86405
800859
Đắc Nông
XSDNO
57
166
9168
1478
7332
1687
89573
72377
09376
15572
10083
00810
42816
36802
99003
07148
09755
137609
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 17/09/2022
Đà Nẵng
0
1 2 2 3 7 8
2 0 0 1
3 0
4 1
5 6 9 9
6 2
7 4 5 8
8
9 2
Quảng Ngãi
0 4 5
1 0 4 7
2
3 8 9
4 4
5 3 6 9
6 4 9
7 3 9
8 1 8
9 2
Đắc Nông
0 2 3 9
1 0 6
2
3 2
4 8
5 5 7
6 6 8
7 2 3 6 7 8
8 3 7
9
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Gia Lai
XSGL
57
907
6295
8262
6597
9892
64562
90084
36162
02130
48062
67051
84684
03975
70847
98894
41425
785813
Ninh Thuận
XSNT
76
314
6858
7938
6232
0374
00069
00159
44475
00917
84601
00517
11977
09766
39001
82092
69533
812452
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 16/09/2022
Gia Lai
0 7
1 3
2 5
3 0
4 7
5 1 7
6 2 2 2 2
7 5
8 4 4
9 2 4 5 7
Ninh Thuận
0 1 1
1 4 7 7
2
3 2 3 8
4
5 2 8 9
6 6 9
7 4 5 6 7
8
9 2

Kết quả Xổ số Miền Trung Hôm nay – Trực tiếp kết quả XSMT nhanh chóng và chính xác từ trường quay 17h15 – 17h30 tất cả các ngày trong tuần, cung cấp kết quả nhanh chóng và chính xác.

Kqxs360.net cung cấp kết quả Xổ Số Miền Trung ngày hôm nay, hôm qua, trực tiếp XSMT tự động cập nhật.

Dưới đây là lịch mở thưởng xổ số miền Trung mỗi tuần:

– Thứ 2: Phú Yên – Thừa Thiên Huế

– Thứ 3: Quảng Nam – Daklak

– Thứ 4: Khánh Hòa – Đà Nẵng

– Thứ 5:Quảng Bình – Bình Định – Quảng Trị

– Thứ 6: Gia Lai – Ninh Thuận

– Thứ 7: Quảng Ngãi – Đà Nẵng – Đắc Nông

– Chủ Nhật: Khánh Hòa – Kon Tum

Copyright © 2021 by xoso365.org. All rights reserved | Google+
Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.
Liên hệ quảng cáo :xosowapvn123@gmail.com
Dịch vụ của công ty giải pháp Quảng cáo

to top