KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - KQXSMT

Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Gia Lai
XSGL
67
703
3852
6758
6704
4526
90425
20282
20690
36481
64005
22689
97102
33341
71175
12855
20450
622589
Ninh Thuận
XSNT
73
890
8743
0554
2494
4928
70292
17477
26385
77985
36605
91050
15086
31684
12795
47903
58523
958925
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 12/07/2024
Gia Lai
0 2 3 4 5
1
2 5 6
3
4 1
5 0 2 5 8
6 7
7 5
8 1 2 9 9
9 0
Ninh Thuận
0 3 5
1
2 3 5 8
3
4 3
5 0 4
6
7 3 7
8 4 5 5 6
9 0 2 4 5
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Bình Định
XSBDH
03
865
6439
5926
1088
0548
53705
29150
39931
91609
25097
06601
84199
73536
11081
95895
50561
402055
Quảng Bình
XSQB
97
147
3524
2588
1322
3157
05676
01056
98298
53077
58186
47030
89736
03357
74353
29324
01672
514214
Quảng Trị
XSQT
92
026
4941
7304
9950
8033
97543
97160
39984
65523
43871
89400
25537
73985
86652
38408
59119
698911
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 11/07/2024
Bình Định
0 1 3 5 9
1
2 6
3 1 6 9
4 8
5 0 5
6 1 5
7
8 1 8
9 5 7 9
Quảng Bình
0
1 4
2 2 4 4
3 0 6
4 7
5 3 6 7 7
6
7 2 6 7
8 6 8
9 7 8
Quảng Trị
0 0 4 8
1 1 9
2 3 6
3 3 7
4 1 3
5 0 2
6 0
7 1
8 4 5
9 2
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Khánh Hòa
XSKH
26
738
4241
1194
2134
5273
05815
92995
53537
59634
69976
86489
14576
08893
36465
65235
61105
473146
Đà Nẵng
XSDNG
87
459
2091
7679
0499
2050
85755
62541
83043
53787
64613
18351
51050
97922
46713
30061
00830
138382
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 10/07/2024
Khánh Hòa
0 5
1 5
2 6
3 4 4 5 7 8
4 1 6
5
6 5
7 3 6 6
8 9
9 3 4 5
Đà Nẵng
0
1 3 3
2 2
3 0
4 1 3
5 0 0 1 5 9
6 1
7 9
8 2 7 7
9 1 9
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
DakLak
XSDLK
09
044
0745
2440
2107
5378
46976
42370
85288
68605
08083
74513
73104
67820
53248
03619
35937
383140
Quảng Nam
XSQNM
80
382
7961
4887
2577
1204
69471
14902
14232
73173
33198
05086
14552
30059
25682
61698
21519
557763
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 09/07/2024
DakLak
0 4 5 7 9
1 3 9
2 0
3 7
4 0 0 4 5 8
5
6
7 0 6 8
8 3 8
9
Quảng Nam
0 2 4
1 9
2
3 2
4
5 2 9
6 1 3
7 1 3 7
8 0 2 2 6 7
9 8 8
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Phú Yên
XSPY
35
926
2327
0145
9004
2904
83819
30637
86886
53049
98806
07856
82084
72094
14854
82183
91387
174608
ThừaThiênHuế
XSTTH
11
714
3558
7980
0854
7128
25500
11582
09826
77595
62097
37125
47805
21643
19676
77483
10538
778965
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 08/07/2024
Phú Yên
0 4 4 6 8
1 9
2 6 7
3 5 7
4 5 9
5 4 6
6
7
8 3 4 6 7
9 4
ThừaThiênHuế
0 0 5
1 1 4
2 5 6 8
3 8
4 3
5 4 8
6 5
7 6
8 0 2 3
9 5 7
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Khánh Hòa
XSKH
36
555
9658
9658
3767
7606
53158
29496
71820
57103
50862
94556
25681
00148
00640
33377
44544
268289
Kon Tum
XSKT
57
883
2307
9698
5041
7862
88979
86551
82046
96765
42435
05667
31855
37914
86546
99190
17770
649329
ThừaThiênHuế
XSTTH
65
116
4062
4681
7162
4969
14272
58169
44394
72203
77500
35739
66045
90278
79977
69394
67759
188588
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 07/07/2024
Khánh Hòa
0 3 6
1
2 0
3 6
4 0 4 8
5 5 6 8 8 8
6 2 7
7 7
8 1 9
9 6
Kon Tum
0 7
1 4
2 9
3 5
4 1 6 6
5 1 5 7
6 2 5 7
7 0 9
8 3
9 0 8
ThừaThiênHuế
0 0 3
1 6
2
3 9
4 5
5 9
6 2 2 5 9 9
7 2 7 8
8 1 8
9 4 4
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Đà Nẵng
XSDNG
37
278
3741
2865
8816
8461
17388
82744
65812
85329
73666
27771
02781
77615
77331
83564
56259
232916
Quảng Ngãi
XSQNI
05
783
6160
5084
3285
7173
26876
85257
08143
83726
44835
28011
76552
02796
59332
16990
43500
421628
Đắc Nông
XSDNO
88
526
9359
0840
7289
4859
84112
92349
37828
21846
93114
73993
43927
28667
77568
54081
79703
101248
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 06/07/2024
Đà Nẵng
0
1 2 5 6 6
2 9
3 1 7
4 1 4
5 9
6 1 4 5 6
7 1 8
8 1 8
9
Quảng Ngãi
0 0 5
1 1
2 6 8
3 2 5
4 3
5 2 7
6 0
7 3 6
8 3 4 5
9 0 6
Đắc Nông
0 3
1 2 4
2 6 7 8
3
4 0 6 8 9
5 9 9
6 7 8
7
8 1 8 9
9 3
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Gia Lai
XSGL
73
561
1687
5872
6531
4588
89517
51650
46354
27761
04102
77346
90951
68843
57494
46542
72622
022294
Ninh Thuận
XSNT
32
396
0934
6010
1871
0486
88974
85995
87011
37811
61045
62384
30944
29031
58904
86794
96627
926307
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 05/07/2024
Gia Lai
0 2
1 7
2 2
3 1
4 2 3 6
5 0 1 4
6 1 1
7 2 3
8 7 8
9 4 4
Ninh Thuận
0 4 7
1 0 1 1
2 7
3 1 2 4
4 4 5
5
6
7 1 4
8 4 6
9 4 5 6
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Bình Định
XSBDH
62
321
6824
8142
3205
9575
16818
56381
77601
24348
65655
50117
84052
52263
16516
70678
96621
563819
Quảng Bình
XSQB
50
878
1234
7611
1875
8764
42022
89440
72258
11004
54322
06507
19054
36184
48839
34556
02291
667402
Quảng Trị
XSQT
03
217
9199
8789
1054
3598
88248
13875
16653
11259
45415
87866
08649
10711
11277
56877
82343
326890
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 04/07/2024
Bình Định
0 1 5
1 6 7 8 9
2 1 1 4
3
4 2 8
5 2 5
6 2 3
7 5 8
8 1
9
Quảng Bình
0 2 4 7
1 1
2 2 2
3 4 9
4 0
5 0 4 6 8
6 4
7 5 8
8 4
9 1
Quảng Trị
0 3
1 1 5 7
2
3
4 3 8 9
5 3 4 9
6 6
7 5 7 7
8 9
9 0 8 9
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Khánh Hòa
XSKH
21
306
2726
4775
9684
8459
93632
64746
04073
09011
28883
51624
89831
65063
98305
58413
10122
300596
Đà Nẵng
XSDNG
94
734
2790
6319
7714
1064
26240
92858
54264
54651
18060
67977
94502
83558
69857
22575
75174
817339
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 03/07/2024
Khánh Hòa
0 5 6
1 1 3
2 1 2 4 6
3 1 2
4 6
5 9
6 3
7 3 5
8 3 4
9 6
Đà Nẵng
0 2
1 4 9
2
3 4 9
4 0
5 1 7 8 8
6 0 4 4
7 4 5 7
8
9 0 4

Kết quả Xổ số Miền Trung Hôm nay – Trực tiếp kết quả XSMT nhanh chóng và chính xác từ trường quay 17h15 – 17h30 tất cả các ngày trong tuần, cung cấp kết quả nhanh chóng và chính xác.

Kqxs360.net cung cấp kết quả Xổ Số Miền Trung ngày hôm nay, hôm qua, trực tiếp XSMT tự động cập nhật.

Dưới đây là lịch mở thưởng xổ số miền Trung mỗi tuần:

– Thứ 2: Phú Yên – Thừa Thiên Huế

– Thứ 3: Quảng Nam – Daklak

– Thứ 4: Khánh Hòa – Đà Nẵng

– Thứ 5:Quảng Bình – Bình Định – Quảng Trị

– Thứ 6: Gia Lai – Ninh Thuận

– Thứ 7: Quảng Ngãi – Đà Nẵng – Đắc Nông

– Chủ Nhật: Khánh Hòa – Kon Tum

Copyright © 2021 by kqxs360.net. All rights reserved
Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

to top Liên kết: Trực tiếp bóng đá tốc độ cao | qh88 sam3 | qh88 đăng nhập | QH88 | st666 | BK8 Plus | Cập nhật KQ SXMB360 | 123b | loto188 | 8day | 789WIN | sv388 | QH88 | kubet11