KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - KQXSMT

Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Đà Nẵng
XSDNG
93
523
6179
3956
4909
4140
45437
90549
91676
11691
17633
84828
19826
26060
49670
28451
25518
837947
Quảng Ngãi
XSQNI
54
380
6113
5688
0236
4192
02528
25697
25663
66961
39279
75055
95045
37481
50925
32289
99072
218577
Đắc Nông
XSDNO
00
548
8944
7532
4509
9859
29899
76631
91023
91499
78378
32491
72040
03407
36554
88593
57436
112407
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 23/10/2021
Đà Nẵng
0 9
1 8
2 3 6 8
3 3 7
4 0 7 9
5 1 6
6 0
7 0 6 9
8
9 1 3
Quảng Ngãi
0
1 3
2 5 8
3 6
4 5
5 4 5
6 1 3
7 2 7 9
8 0 1 8 9
9 2 7
Đắc Nông
0 0 7 9
1
2 3
3 1 2 6
4 0 4 8
5 4 9
6
7 8
8
9 1 3 9 9
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Gia Lai
XSGL
57
097
9528
6615
3055
7095
42117
43014
86811
21448
85346
47924
55140
74703
82574
56201
91903
970621
Ninh Thuận
XSNT
92
526
6351
0069
4010
3346
05311
44127
78660
17558
04172
74009
80250
80943
42928
38953
10153
960406
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 22/10/2021
Gia Lai
0 1 3 3
1 1 4 5 7
2 1 4 8
3
4 0 6 8
5 5 7
6
7 4
8
9 5 7
Ninh Thuận
0 6 9
1 0 1
2 6 7 8
3
4 3 6
5 0 1 3 3 8
6 0 9
7 2
8
9 2
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Bình Định
XSBDH
92
049
9757
9275
3942
7006
05090
33310
39989
76359
68071
25645
52019
14794
40270
83402
70786
644681
Quảng Bình
XSQB
81
869
2640
7922
1422
9888
80440
86917
42141
61940
70218
44927
35480
13863
61615
86632
46178
139285
Quảng Trị
XSQT
69
044
0477
6176
7809
6441
13089
28992
30871
77351
53890
81536
41302
70836
29060
67489
06995
313016
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 21/10/2021
Bình Định
0 2 6
1 0 9
2
3
4 2 5 9
5 7 9
6
7 0 1 5
8 1 6 9
9 0 2 4
Quảng Bình
0
1 5 7 8
2 2 2 7
3 2
4 0 0 0 1
5
6 3 9
7 8
8 0 1 5 8
9
Quảng Trị
0 2 9
1 6
2
3 6 6
4 1 4
5 1
6 0 9
7 1 6 7
8 9 9
9 0 2 5
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Khánh Hòa
XSKH
85
601
8936
8182
5301
3078
15363
17848
13753
88479
61071
49033
11135
72341
72696
08245
62306
431308
Đà Nẵng
XSDNG
77
129
8080
5621
5889
1702
69271
56305
37045
81521
74206
89286
08260
04120
05783
52236
29415
125690
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 20/10/2021
Khánh Hòa
0 1 1 6 8
1
2
3 3 5 6
4 1 5 8
5 3
6 3
7 1 8 9
8 2 5
9 6
Đà Nẵng
0 2 5 6
1 5
2 0 1 1 9
3 6
4 5
5
6 0
7 1 7
8 0 3 6 9
9 0
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
DakLak
XSDLK
76
608
3581
7305
8808
8771
17011
01179
81200
54049
19243
01514
22936
10214
25084
90614
53856
553748
Quảng Nam
XSQNM
03
259
5641
1902
0937
3539
13167
59114
38218
88852
85018
08109
18842
59825
76164
38293
89548
788929
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 19/10/2021
DakLak
0 0 5 8 8
1 1 4 4 4
2
3 6
4 3 8 9
5 6
6
7 1 6 9
8 1 4
9
Quảng Nam
0 2 3 9
1 4 8 8
2 5 9
3 7 9
4 1 2 8
5 2 9
6 4 7
7
8
9 3
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Phú Yên
XSPY
63
763
3563
4454
5625
5052
57526
82978
27989
27779
29219
50532
12769
81536
32264
97335
61854
946170
ThừaThiênHuế
XSTTH
07
687
6025
0588
7640
9536
53243
13157
51911
64784
40275
32621
95348
34728
06822
75309
53085
644064
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 18/10/2021
Phú Yên
0
1 9
2 5 6
3 2 5 6
4
5 2 4 4
6 3 3 3 4 9
7 0 8 9
8 9
9
ThừaThiênHuế
0 7 9
1 1
2 1 2 5 8
3 6
4 0 3 8
5 7
6 4
7 5
8 4 5 7 8
9
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Khánh Hòa
XSKH
67
599
0667
2215
7344
4963
41987
83885
93385
58033
93865
41498
51545
33955
86893
22635
54783
848313
Kon Tum
XSKT
84
281
9161
7993
1353
8016
56031
92857
82028
44999
28775
16578
12399
42282
74314
77429
27643
818869
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 17/10/2021
Khánh Hòa
0
1 3 5
2
3 3 5
4 4 5
5 5
6 3 5 7 7
7
8 3 5 5 7
9 3 8 9
Kon Tum
0
1 4 6
2 8 9
3 1
4 3
5 3 7
6 1 9
7 5 8
8 1 2 4
9 3 9 9
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Đà Nẵng
XSDNG
20
172
4904
0619
6399
7160
41480
58410
00689
47162
72808
20355
77233
71791
93064
59482
82324
712965
Quảng Ngãi
XSQNI
47
821
6649
1014
6475
4517
44776
00381
43624
05302
18289
06624
78135
61234
16212
36832
01223
734920
Đắc Nông
XSDNO
23
474
7970
1656
4192
7785
77984
58790
32765
93618
27343
66168
71613
64423
10253
71014
91543
735007
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 16/10/2021
Đà Nẵng
0 4 8
1 0 9
2 0 4
3 3
4
5 5
6 0 2 4 5
7 2
8 0 2 9
9 1 9
Quảng Ngãi
0 2
1 2 4 7
2 0 1 3 4 4
3 2 4 5
4 7 9
5
6
7 5 6
8 1 9
9
Đắc Nông
0 7
1 3 4 8
2 3 3
3
4 3 3
5 3 6
6 5 8
7 0 4
8 4 5
9 0 2
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Gia Lai
XSGL
34
962
4069
2426
3516
1667
70444
60612
30572
32176
25504
02938
69127
01306
66160
06063
75846
890904
Ninh Thuận
XSNT
87
982
8442
6243
2347
1619
41081
03890
56051
27541
71108
31135
14684
77554
68885
58216
53316
628444
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 15/10/2021
Gia Lai
0 4 4 6
1 2 6
2 6 7
3 4 8
4 4 6
5
6 0 2 3 7 9
7 2 6
8
9
Ninh Thuận
0 8
1 6 6 9
2
3 5
4 1 2 3 4 7
5 1 4
6
7
8 1 2 4 5 7
9 0
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Bình Định
XSBDH
02
246
8161
1612
1851
4015
32579
85837
57582
77187
94406
89809
32060
38263
72005
04305
40040
818417
Quảng Bình
XSQB
65
478
1655
0303
8594
5133
03789
62883
43159
96609
85539
92041
41452
33930
23451
90931
00032
080378
Quảng Trị
XSQT
83
246
9650
8058
1033
2569
11784
49765
96841
53887
47312
71351
61514
08622
79415
69256
03887
068684
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 14/10/2021
Bình Định
0 2 5 5 6 9
1 2 5 7
2
3 7
4 0 6
5 1
6 0 1 3
7 9
8 2 7
9
Quảng Bình
0 3 9
1
2
3 0 1 2 3 9
4 1
5 1 2 5 9
6 5
7 8 8
8 3 9
9 4
Quảng Trị
0
1 2 4 5
2 2
3 3
4 1 6
5 0 1 6 8
6 5 9
7
8 3 4 4 7 7
9

Kết quả Xổ số Miền Trung Hôm nay – Trực tiếp kết quả XSMT nhanh chóng và chính xác từ trường quay 17h15 – 17h30 tất cả các ngày trong tuần, cung cấp kết quả nhanh chóng và chính xác.

Kqxs360.net cung cấp kết quả Xổ Số Miền Trung ngày hôm nay, hôm qua, trực tiếp XSMT tự động cập nhật.

Dưới đây là lịch mở thưởng xổ số miền Trung mỗi tuần:

– Thứ 2: Phú Yên – Thừa Thiên Huế

– Thứ 3: Quảng Nam – Daklak

– Thứ 4: Khánh Hòa – Đà Nẵng

– Thứ 5:Quảng Bình – Bình Định – Quảng Trị

– Thứ 6: Gia Lai – Ninh Thuận

– Thứ 7: Quảng Ngãi – Đà Nẵng – Đắc Nông

– Chủ Nhật: Khánh Hòa – Kon Tum

Copyright © 2021 by xoso365.org. All rights reserved | Google+
Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.
Liên hệ quảng cáo :xosowapvn123@gmail.com
Dịch vụ của công ty giải pháp Quảng cáo

to top