KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - KQXSMT

Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Gia Lai
XSGL
30
654
5428
1951
4400
4928
76261
48675
10480
09461
62969
71322
26774
91108
96333
54143
25210
403367
Ninh Thuận
XSNT
57
827
4136
4720
1163
2465
88915
35060
19958
38918
53011
90658
39844
01238
79710
80946
60755
465562
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 12/04/2024
Gia Lai
0 0 8
1 0
2 2 8 8
3 0 3
4 3
5 1 4
6 1 1 7 9
7 4 5
8 0
9
Ninh Thuận
0
1 0 1 5 8
2 0 7
3 6 8
4 4 6
5 5 7 8 8
6 0 2 3 5
7
8
9
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Bình Định
XSBDH
40
178
0168
2812
0482
5765
26779
14682
33233
61033
17099
83483
16241
93435
53438
19714
09089
413781
Quảng Bình
XSQB
50
421
6841
1420
2442
9215
70438
67352
99590
10561
61055
50332
93997
76751
47916
50938
61314
597576
Quảng Trị
XSQT
84
612
3913
4239
4890
8816
69090
25712
15836
37219
14522
39031
96166
73223
32330
60605
16945
833501
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 11/04/2024
Bình Định
0
1 2 4
2
3 3 3 5 8
4 0 1
5
6 5 8
7 8 9
8 1 2 2 3 9
9 9
Quảng Bình
0
1 4 5 6
2 0 1
3 2 8 8
4 1 2
5 0 1 2 5
6 1
7 6
8
9 0 7
Quảng Trị
0 1 5
1 2 2 3 6 9
2 2 3
3 0 1 6 9
4 5
5
6 6
7
8 4
9 0 0
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Khánh Hòa
XSKH
22
427
6143
9713
8380
2222
02513
42784
54849
92229
68425
17801
30652
61385
14283
24687
90794
182714
Đà Nẵng
XSDNG
22
172
5740
6001
5428
8249
86911
92784
88328
24365
87891
12135
14372
01223
46530
78452
98251
035606
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 10/04/2024
Khánh Hòa
0 1
1 3 3 4
2 2 2 5 7 9
3
4 3 9
5 2
6
7
8 0 3 4 5 7
9 4
Đà Nẵng
0 1 6
1 1
2 2 3 8 8
3 0 5
4 0 9
5 1 2
6 5
7 2 2
8 4
9 1
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
DakLak
XSDLK
32
917
1561
5133
8849
5702
16699
85349
31899
79963
20661
90126
98633
00760
28511
25376
18579
147361
Quảng Nam
XSQNM
14
338
1665
6138
6864
5582
11636
66695
07247
06473
24539
54168
16152
49631
49033
23044
78736
850181
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 09/04/2024
DakLak
0 2
1 1 7
2 6
3 2 3 3
4 9 9
5
6 0 1 1 1 3
7 6 9
8
9 9 9
Quảng Nam
0
1 4
2
3 1 3 6 6 8 8 9
4 4 7
5 2
6 4 5 8
7 3
8 1 2
9 5
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Phú Yên
XSPY
59
738
4307
7637
3242
5053
43529
53158
82142
62509
79922
14362
10643
30371
90203
52560
05277
905943
ThừaThiênHuế
XSTTH
21
917
0429
8704
6880
1827
78391
57151
75209
26176
16516
69565
48859
98065
21526
09657
87671
727772
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 08/04/2024
Phú Yên
0 3 7 9
1
2 2 9
3 7 8
4 2 2 3 3
5 3 8 9
6 0 2
7 1 7
8
9
ThừaThiênHuế
0 4 9
1 6 7
2 1 6 7 9
3
4
5 1 7 9
6 5 5
7 1 2 6
8 0
9 1
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Khánh Hòa
XSKH
78
811
7471
8401
5354
8297
85216
48697
42870
73019
16547
06113
40138
40923
85849
62429
91844
508281
Kon Tum
XSKT
80
449
0345
6068
0997
5106
50498
43038
56035
49303
15632
17220
49190
94461
01794
93930
17006
608750
ThừaThiênHuế
XSTTH
11
198
0318
9799
9968
9123
60247
83437
22212
05469
37017
07327
70478
59542
63860
52237
13478
947853
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 07/04/2024
Khánh Hòa
0 1
1 1 3 6 9
2 3 9
3 8
4 4 7 9
5 4
6
7 0 1 8
8 1
9 7 7
Kon Tum
0 3 6 6
1
2 0
3 0 2 5 8
4 5 9
5 0
6 1 8
7
8 0
9 0 4 7 8
ThừaThiênHuế
0
1 1 2 7 8
2 3 7
3 7 7
4 2 7
5 3
6 0 8 9
7 8 8
8
9 8 9
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Đà Nẵng
XSDNG
04
380
3901
0674
1813
0885
64953
13815
67316
57299
41147
97574
98027
81924
37244
70715
68799
249316
Quảng Ngãi
XSQNI
38
321
0118
9356
0935
2391
36960
72336
75873
07260
84750
17674
80805
09805
53094
15101
61401
181411
Đắc Nông
XSDNO
93
508
4182
9995
2808
6448
17125
01337
73296
45488
36500
23617
59222
77258
33042
36732
43448
690805
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 06/04/2024
Đà Nẵng
0 1 4
1 3 5 5 6 6
2 4 7
3
4 4 7
5 3
6
7 4 4
8 0 5
9 9 9
Quảng Ngãi
0 1 1 5 5
1 1 8
2 1
3 5 6 8
4
5 0 6
6 0 0
7 3 4
8
9 1 4
Đắc Nông
0 0 5 8 8
1 7
2 2 5
3 2 7
4 2 8 8
5 8
6
7
8 2 8
9 3 5 6
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Gia Lai
XSGL
95
151
4224
4511
2017
1134
25785
03760
06599
99244
39464
16149
39247
88796
72182
30569
05016
854776
Ninh Thuận
XSNT
74
062
1159
6357
5270
8678
77729
98724
74314
90089
20716
79131
27889
21591
27099
89873
67016
329648
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 05/04/2024
Gia Lai
0
1 1 6 7
2 4
3 4
4 4 7 9
5 1
6 0 4 9
7 6
8 2 5
9 5 6 9
Ninh Thuận
0
1 4 6 6
2 4 9
3 1
4 8
5 7 9
6 2
7 0 3 4 8
8 9 9
9 1 9
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Bình Định
XSBDH
41
939
9383
0006
8297
5660
39118
59460
67627
81154
30934
87871
28260
45206
49292
13620
73965
217426
Quảng Bình
XSQB
23
722
7054
7369
0722
7751
76739
66768
96024
35780
49429
23121
00044
25568
72452
27862
19466
610560
Quảng Trị
XSQT
82
328
9366
1791
6843
3795
37937
04185
18763
31771
59383
13425
21594
68204
56106
56873
64054
184007
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 04/04/2024
Bình Định
0 6 6
1 8
2 0 6 7
3 4 9
4 1
5 4
6 0 0 0 5
7 1
8 3
9 2 7
Quảng Bình
0
1
2 1 2 2 3 4 9
3 9
4 4
5 1 2 4
6 0 2 6 8 8 9
7
8 0
9
Quảng Trị
0 4 6 7
1
2 5 8
3 7
4 3
5 4
6 3 6
7 1 3
8 2 3 5
9 1 4 5

Kết quả Xổ số Miền Trung Hôm nay – Trực tiếp kết quả XSMT nhanh chóng và chính xác từ trường quay 17h15 – 17h30 tất cả các ngày trong tuần, cung cấp kết quả nhanh chóng và chính xác.

Kqxs360.net cung cấp kết quả Xổ Số Miền Trung ngày hôm nay, hôm qua, trực tiếp XSMT tự động cập nhật.

Dưới đây là lịch mở thưởng xổ số miền Trung mỗi tuần:

– Thứ 2: Phú Yên – Thừa Thiên Huế

– Thứ 3: Quảng Nam – Daklak

– Thứ 4: Khánh Hòa – Đà Nẵng

– Thứ 5:Quảng Bình – Bình Định – Quảng Trị

– Thứ 6: Gia Lai – Ninh Thuận

– Thứ 7: Quảng Ngãi – Đà Nẵng – Đắc Nông

– Chủ Nhật: Khánh Hòa – Kon Tum

Copyright © 2021 by kqxs360.net. All rights reserved
Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

to top Liên kết: Trực tiếp bóng đá tốc độ cao | qh88 app | casino qh88 | qh88 đăng nhập | QH88 | st666 | BK8 Plus | Cập nhật KQ SXMB360 | wyn08 | bonguw88 | sunwin | sunwin | Bj88 | 789WIN | sv388