KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG - KQXSMT

Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Đà Nẵng
XSDNG
26
903
9196
0530
1884
7808
29338
78255
57742
30359
86976
51895
01385
11267
93435
22509
tructiep
tructiep
Quảng Ngãi
XSQNI
76
545
5712
6211
1880
8120
80986
16707
10188
41817
34186
06738
90700
48771
16461
32823
tructiep
tructiep
Đắc Nông
XSDNO
63
142
8597
7118
7387
7449
06041
50825
73444
83610
84997
09764
46958
85811
51333
69919
62064
655931
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 28/01/2023
Đà Nẵng
0 3 8 9
1
2 6
3 0 5 8
4 2
5 5 9
6 7
7 6
8 4 5
9 5 6
Quảng Ngãi
0 0 7
1 1 2 7
2 0 3
3 8
4 5
5
6 1
7 1 6
8 0 6 6 8
9
Đắc Nông
0
1 0 1 8 9
2 5
3 3
4 1 2 4 9
5 8
6 3 4 4
7
8 7
9 7 7
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Gia Lai
XSGL
59
384
9339
6578
6401
7031
83547
26485
93235
10409
79785
98547
04207
95526
04132
34677
77497
555221
Ninh Thuận
XSNT
33
695
4980
0123
1166
8756
03683
54581
54744
08767
73558
27244
06462
93078
75146
92687
94851
284882
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 27/01/2023
Gia Lai
0 1 7 9
1
2 1 6
3 1 2 5 9
4 7 7
5 9
6
7 7 8
8 4 5 5
9 7
Ninh Thuận
0
1
2 3
3 3
4 4 4 6
5 1 6 8
6 2 6 7
7 8
8 0 1 2 3 7
9 5
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Bình Định
XSBDH
92
285
7284
0333
1036
2800
88289
46641
27808
08054
26782
84138
40773
12229
27113
44133
92648
097317
Quảng Bình
XSQB
87
655
7632
1055
4499
5545
76045
48967
20087
53080
87603
48524
81188
76951
54375
17121
15409
395830
Quảng Trị
XSQT
57
986
9769
7681
3414
8618
81966
13264
75424
81289
92777
40630
61855
25782
72049
87037
14572
791751
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 26/01/2023
Bình Định
0 0 8
1 3 7
2 9
3 3 3 6 8
4 1 8
5 4
6
7 3
8 2 4 5 9
9 2
Quảng Bình
0 3 9
1
2 1 4
3 0 2
4 5 5
5 1 5 5
6 7
7 5
8 0 7 7 8
9 9
Quảng Trị
0
1 4 8
2 4
3 0 7
4 9
5 1 5 7
6 4 6 9
7 2 7
8 1 2 6 9
9
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Khánh Hòa
XSKH
08
077
4612
9537
9032
4132
51805
75735
83777
31308
91895
88079
13824
39895
27890
13907
93501
568906
Đà Nẵng
XSDNG
28
563
3305
0793
0740
1032
99619
30220
26471
19719
89043
85296
92449
05284
65956
44688
62864
268790
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 25/01/2023
Khánh Hòa
0 1 5 6 7 8 8
1 2
2 4
3 2 2 5 7
4
5
6
7 7 7 9
8
9 0 5 5
Đà Nẵng
0 5
1 9 9
2 0 8
3 2
4 0 3 9
5 6
6 3 4
7 1
8 4 8
9 0 3 6
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
DakLak
XSDLK
74
657
8188
8420
9584
3939
51697
11362
16920
41754
89892
15517
50187
14344
05291
11820
37623
569127
Quảng Nam
XSQNM
41
574
5457
9895
1683
2032
26309
68916
18970
02691
61038
19226
41410
89487
30933
75336
51216
635363
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 24/01/2023
DakLak
0
1 7
2 0 0 0 3 7
3 9
4 4
5 4 7
6 2
7 4
8 4 7 8
9 1 2 7
Quảng Nam
0 9
1 0 6 6
2 6
3 2 3 6 8
4 1
5 7
6 3
7 0 4
8 3 7
9 1 5
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Phú Yên
XSPY
15
107
2077
8755
7392
2673
65970
03897
23063
30588
52497
76787
88184
11409
82792
48382
31279
307019
ThừaThiênHuế
XSTTH
19
618
1382
9255
7491
5712
43744
24366
42005
60174
92998
32869
45441
50436
52461
02501
55818
013817
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 23/01/2023
Phú Yên
0 7 9
1 5 9
2
3
4
5 5
6 3
7 0 3 7 9
8 2 4 7 8
9 2 2 7 7
ThừaThiênHuế
0 1 5
1 2 7 8 8 9
2
3 6
4 1 4
5 5
6 1 6 9
7 4
8 2
9 1 8
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Khánh Hòa
XSKH
81
302
8571
2060
0447
3839
37030
27075
65063
07556
11018
26108
22094
34668
71278
56791
71483
344924
Kon Tum
XSKT
98
843
7953
5689
0788
2927
96552
94376
40953
62494
46216
64079
80080
13489
16211
37978
90178
990669
ThừaThiênHuế
XSTTH
83
220
3676
8973
2527
8150
35423
05498
06040
17750
51638
21858
57612
03062
71941
75926
83596
517931
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 22/01/2023
Khánh Hòa
0 2 8
1 8
2 4
3 0 9
4 7
5 6
6 0 3 8
7 1 5 8
8 1 3
9 1 4
Kon Tum
0
1 1 6
2 7
3
4 3
5 2 3 3
6 9
7 6 8 8 9
8 0 8 9 9
9 4 8
ThừaThiênHuế
0
1 2
2 0 3 6 7
3 1 8
4 0 1
5 0 0 8
6 2
7 3 6
8 3
9 6 8
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Đà Nẵng
XSDNG
10
490
2479
6712
0494
1210
49926
16046
76645
72533
10902
33622
34297
99258
48994
34028
70057
016979
Quảng Ngãi
XSQNI
78
504
7886
3990
3227
0165
33783
83271
16852
38026
48883
87275
89158
46753
49698
46729
71403
264606
Đắc Nông
XSDNO
65
265
0675
4165
3390
8380
85086
63475
23954
53026
80457
73330
23547
44117
47904
81404
40662
441074
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 21/01/2023
Đà Nẵng
0 2
1 0 0 2
2 2 6 8
3 3
4 5 6
5 7 8
6
7 9 9
8
9 0 4 4 7
Quảng Ngãi
0 3 4 6
1
2 6 7 9
3
4
5 2 3 8
6 5
7 1 5 8
8 3 3 6
9 0 8
Đắc Nông
0 4 4
1 7
2 6
3 0
4 7
5 4 7
6 2 5 5 5
7 4 5 5
8 0 6
9 0
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Gia Lai
XSGL
60
026
2862
1890
6684
4871
79419
71222
56850
08733
39021
88093
31371
76266
59203
74567
81910
198646
Ninh Thuận
XSNT
64
634
5753
6003
4304
6897
36842
32599
70324
63454
89917
49024
38683
66058
47588
66455
91706
204032
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 20/01/2023
Gia Lai
0 3
1 0 9
2 1 2 6
3 3
4 6
5 0
6 0 2 6 7
7 1 1
8 4
9 0 3
Ninh Thuận
0 3 4 6
1 7
2 4 4
3 2 4
4 2
5 3 4 5 8
6 4
7
8 3 8
9 7 9
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Bình Định
XSBDH
17
914
2863
2648
5929
2526
07785
04737
32583
22739
76151
24146
17303
21794
86617
74110
15828
346270
Quảng Bình
XSQB
36
937
1602
2613
2970
0006
42840
62489
58135
22822
20285
21934
12999
56272
63490
77190
91369
564059
Quảng Trị
XSQT
39
370
1436
6233
8449
2424
60921
60700
30582
51402
46225
67635
92231
43520
54656
26842
06888
349148
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 19/01/2023
Bình Định
0 3
1 0 4 7 7
2 6 8 9
3 7 9
4 6 8
5 1
6 3
7 0
8 3 5
9 4
Quảng Bình
0 2 6
1 3
2 2
3 4 5 6 7
4 0
5 9
6 9
7 0 2
8 5 9
9 0 0 9
Quảng Trị
0 0 2
1
2 0 1 4 5
3 1 3 5 6 9
4 2 8 9
5 6
6
7 0
8 2 8
9

Kết quả Xổ số Miền Trung Hôm nay – Trực tiếp kết quả XSMT nhanh chóng và chính xác từ trường quay 17h15 – 17h30 tất cả các ngày trong tuần, cung cấp kết quả nhanh chóng và chính xác.

Kqxs360.net cung cấp kết quả Xổ Số Miền Trung ngày hôm nay, hôm qua, trực tiếp XSMT tự động cập nhật.

Dưới đây là lịch mở thưởng xổ số miền Trung mỗi tuần:

– Thứ 2: Phú Yên – Thừa Thiên Huế

– Thứ 3: Quảng Nam – Daklak

– Thứ 4: Khánh Hòa – Đà Nẵng

– Thứ 5:Quảng Bình – Bình Định – Quảng Trị

– Thứ 6: Gia Lai – Ninh Thuận

– Thứ 7: Quảng Ngãi – Đà Nẵng – Đắc Nông

– Chủ Nhật: Khánh Hòa – Kon Tum

Copyright © 2021 by xoso365.org. All rights reserved | Google+
Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.
Liên hệ quảng cáo :xosowapvn123@gmail.com
Dịch vụ của công ty giải pháp Quảng cáo

trực tiếp boóng đá hôm nay
to top Liên kết: sunwin88 | xoilac tv | Trực tiếp bóng đá tốc độ cao