Hôm trước đề về đầu 1 hôm sau đánh con gì nên chọn số mấy

Phân tích dự đoán soi cầu đề về đầu 1 hôm sau đánh con gì nên chọn số mấy được nhiều cao thủ xổ số áp dụng. Bạn đã thử theo cách đánh mang đến hiệu quả cao này chưa? Cùng xem phương pháp đánh đề về đầu 1 mai đánh lô con gì dưới đây nhé.

Hôm trước đề về đầu 1 hôm sau đánh con gì nên chọn số mấy 1

Đề về 10 hôm sau đánh con gì?

Nếu trong bảng KQXS ngày hôm trước có đề về 10 hôm sau đánh con gì? Các cặp số dễ về trong ngày hôm sau nên tham khảo là:

 • Lô 10: Đây là con lô có xác suất ra cao nhất khi đề về 10. Bạn có thể đánh lô 10 trực tiếp hoặc đánh lót lô 10.
 • Lô 01: Đây là con lô có xác suất ra cao thứ hai khi đề về 10. Bạn có thể đánh lô 01 trực tiếp hoặc đánh lót lô 01.
 • Lô 49: Đây là con lô có xác suất ra cao thứ ba khi đề về 10. Bạn có thể đánh lô 49 trực tiếp hoặc đánh lót lô 49.
 • Lô 94: Đây là con lô có xác suất ra cao thứ tư khi đề về 10. Bạn có thể đánh lô 94 trực tiếp hoặc đánh lót lô 94.
 • Lô 58: Đây là con lô có xác suất ra cao thứ năm khi đề về 10. Bạn có thể đánh lô 58 trực tiếp hoặc đánh lót lô 58.

Đề về 11 hôm sau đánh con gì?

Nếu trong bảng KQXS ngày hôm trước có đề về 11 hôm sau đánh lô con gì? Các cặp số dễ về trong ngày hôm sau nên tham khảo là:

 • Lô 11: Đây là con lô có xác suất ra cao nhất khi đề về 11. Bạn có thể đánh lô 11 trực tiếp hoặc đánh lót lô 11.
 • Lô 18: Đây là con lô có xác suất ra cao thứ hai khi đề về 11. Bạn có thể đánh lô 18 trực tiếp hoặc đánh lót lô 18.
 • Lô 81: Đây là con lô có xác suất ra cao thứ ba khi đề về 11. Bạn có thể đánh lô 81 trực tiếp hoặc đánh lót lô 81.
 • Lô 99: Đây là con lô có xác suất ra cao thứ tư khi đề về 11. Bạn có thể đánh lô 99 trực tiếp hoặc đánh lót lô 99.
 • Lô 90: Đây là con lô có xác suất ra cao thứ năm khi đề về 11. Bạn có thể đánh lô 90 trực tiếp hoặc đánh lót lô 90.

Đề về 12 hôm sau đánh con gì?

Nếu trong bảng KQXS ngày hôm trước có đề về 12 hôm sau đánh số mấy? Các cặp số dễ về trong ngày hôm sau nên tham khảo là:

 • Lô 12: Đây là con lô có xác suất ra cao nhất khi đề về 12. Bạn có thể đánh lô 12 trực tiếp hoặc đánh lót lô 12.
 • Lô 21: Đây là con lô có xác suất ra cao thứ hai khi đề về 12. Bạn có thể đánh lô 21 trực tiếp hoặc đánh lót lô 21.
 • Lô 48: Đây là con lô có xác suất ra cao thứ ba khi đề về 12. Bạn có thể đánh lô 48 trực tiếp hoặc đánh lót lô 48.
 • Lô 84: Đây là con lô có xác suất ra cao thứ tư khi đề về 12. Bạn có thể đánh lô 84 trực tiếp hoặc đánh lót lô 84.
 • Lô 59: Đây là con lô có xác suất ra cao thứ năm khi đề về 12. Bạn có thể đánh lô 59 trực tiếp hoặc đánh lót lô 59

Đề về 13 hôm sau đánh con gì?.

Nếu trong bảng xstd ngày hôm trước có đề về 13 hôm sau đánh con gì? Các cặp số dễ về trong ngày hôm sau nên tham khảo là:

 • Lô 13: Đây là con lô có xác suất ra cao nhất khi đề về 13. Bạn có thể đánh lô 13 trực tiếp hoặc đánh lót lô 13.
 • Lô 31: Đây là con lô có xác suất ra cao thứ hai khi đề về 13. Bạn có thể đánh lô 31 trực tiếp hoặc đánh lót lô 31.
 • Lô 67: Đây là con lô có xác suất ra cao thứ ba khi đề về 13. Bạn có thể đánh lô 67 trực tiếp hoặc đánh lót lô 67.
 • Lô 76: Đây là con lô có xác suất ra cao thứ tư khi đề về 13. Bạn có thể đánh lô 76 trực tiếp hoặc đánh lót lô 76.
 • Lô 89: Đây là con lô có xác suất ra cao thứ năm khi đề về 13. Bạn có thể đánh lô 89 trực tiếp hoặc đánh lót lô 89.

Đề về 14 hôm sau đánh con gì?

Nếu trong bảng KQXS ngày hôm trước có đề về 14 hôm sau đánh con gì? Các cặp số dễ về trong ngày hôm sau nên tham khảo là:

 • Lô 14: Đây là con lô có xác suất ra cao nhất khi đề về 14. Bạn có thể đánh lô 14 trực tiếp hoặc đánh lót lô 14.
 • Lô 41: Đây là con lô có xác suất ra cao thứ hai khi đề về 14. Bạn có thể đánh lô 41 trực tiếp hoặc đánh lót lô 41.
 • Lô 65: Đây là con lô có xác suất ra cao thứ ba khi đề về 14. Bạn có thể đánh lô 65 trực tiếp hoặc đánh lót lô 65.
 • Lô 56: Đây là con lô có xác suất ra cao thứ tư khi đề về 14. Bạn có thể đánh lô 56 trực tiếp hoặc đánh lót lô 56.
 • Lô 78: Đây là con lô có xác suất ra cao thứ năm khi đề về 14. Bạn có thể đánh lô 78 trực tiếp hoặc đánh lót lô 78.

Hôm trước đề về đầu 1 hôm sau đánh con gì nên chọn số mấy 2

Đề về 15 hôm sau đánh con gì?

Nếu trong bảng KQXS ngày hôm trước có đề về 15 hôm sau tham khảo ngay con số gì? Các cặp số dễ về trong ngày hôm sau nên tham khảo là:

 • Lô 15: Đây là con lô có xác suất ra cao nhất khi đề về 15. Bạn có thể đánh lô 15 trực tiếp hoặc đánh lót lô 15.
 • Lô 51: Đây là con lô có xác suất ra cao thứ hai khi đề về 15. Bạn có thể đánh lô 51 trực tiếp hoặc đánh lót lô 51.
 • Lô 74: Đây là con lô có xác suất ra cao thứ ba khi đề về 15. Bạn có thể đánh lô 74 trực tiếp hoặc đánh lót lô 74.
 • Lô 47: Đây là con lô có xác suất ra cao thứ tư khi đề về 15. Bạn có thể đánh lô 47 trực tiếp hoặc đánh lót lô 47.
 • Lô 89: Đây là con lô có xác suất ra cao thứ năm khi đề về 15. Bạn có thể đánh lô 89 trực tiếp hoặc đánh lót lô 89.

Đề về 16 hôm sau đánh con gì?

Nếu trong bảng KQXS ngày hôm trước có đề về 16 hôm sau đánh đề số gì? Các cặp số dễ về trong ngày hôm sau nên tham khảo là:

 • Lô 16: Đây là con lô có xác suất ra cao nhất khi đề về 16. Bạn có thể đánh lô 16 trực tiếp hoặc đánh lót lô 16.
 • Lô 61: Đây là con lô có xác suất ra cao thứ hai khi đề về 16. Bạn có thể đánh lô 61 trực tiếp hoặc đánh lót lô 61.
 • Lô 75: Đây là con lô có xác suất ra cao thứ ba khi đề về 16. Bạn có thể đánh lô 75 trực tiếp hoặc đánh lót lô 75.
 • Lô 57: Đây là con lô có xác suất ra cao thứ tư khi đề về 16. Bạn có thể đánh lô 57 trực tiếp hoặc đánh lót lô 57.
 • Lô 89: Đây là con lô có xác suất ra cao thứ năm khi đề về 16. Bạn có thể đánh lô 89 trực tiếp hoặc đánh lót lô 88.

Đề về 17 hôm sau đánh con gì?

Nếu trong bảng đặc biệt năm 2023 ngày hôm trước có đề về 17 hôm sau hôm sau hãy đánh gì? Những cặp số dễ về trong ngày hôm sau nên tham khảo là:

 • Lô 17: Đây là con lô có xác suất ra cao nhất khi đề về 17. Bạn có thể đánh lô 17 trực tiếp hoặc đánh lót lô 17.
 • Lô 71: Đây là con lô có xác suất ra cao thứ hai khi đề về 17. Bạn có thể đánh lô 71 trực tiếp hoặc đánh lót lô 71.
 • Lô 86: Đây là con lô có xác suất ra cao thứ ba khi đề về 17. Bạn có thể đánh lô 86 trực tiếp hoặc đánh lót lô 86.
 • Lô 68: Đây là con lô có xác suất ra cao thứ tư khi đề về 17. Bạn có thể đánh lô 68 trực tiếp hoặc đánh lót lô 68.
 • Lô 99: Đây là con lô có xác suất ra cao thứ năm khi đề về 17. Bạn có thể đánh lô 99 trực tiếp hoặc đánh lót lô 99.

Đề về 18 hôm sau đánh con gì?

Nếu trong bảng KQXS ngày hôm trước có đề về 18 hôm sau đánh số đề gì? Những cặp số dễ về trong ngày hôm sau nên tham khảo là:

 • Lô 18: Đây là con lô có xác suất ra cao nhất khi đề về 18. Bạn có thể đánh lô 18 trực tiếp hoặc đánh lót lô 18.
 • Lô 81: Đây là con lô có xác suất ra cao thứ hai khi đề về 18. Bạn có thể đánh lô 81 trực tiếp hoặc đánh lót lô 81.
 • Lô 97: Đây là con lô có xác suất ra cao thứ ba khi đề về 18. Bạn có thể đánh lô 97 trực tiếp hoặc đánh lót lô 97.
 • Lô 79: Đây là con lô có xác suất ra cao thứ tư khi đề về 18. Bạn có thể đánh lô 79 trực tiếp hoặc đánh lót lô 79.
 • Lô 58: Đây là con lô có xác suất ra cao thứ năm khi đề về 18. Bạn có thể đánh lô 58 trực tiếp hoặc đánh lót lô 58.

Đề về 19 hôm sau đánh con gì?

Nếu trong bảng KQXS ngày hôm trước có đề về 19 hôm sau đánh lô con gì? Các cặp số dễ về trong ngày hôm sau nên tham khảo là:

 • Lô 19: Đây là con lô có xác suất ra cao nhất khi đề về 19. Bạn có thể đánh lô 19 trực tiếp hoặc đánh lót lô 19.
 • Lô 91: Đây là con lô có xác suất ra cao thứ hai khi đề về 19. Bạn có thể đánh lô 91 trực tiếp hoặc đánh lót lô 91.
 • Lô 87: Đây là con lô có xác suất ra cao thứ ba khi đề về 19. Bạn có thể đánh lô 87 trực tiếp hoặc đánh lót lô 87.
 • Lô 78: Đây là con lô có xác suất ra cao thứ tư khi đề về 19. Bạn có thể đánh lô 78 trực tiếp hoặc đánh lót lô 78.
 • Lô 59: Đây là con lô có xác suất ra cao thứ năm khi đề về 19. Bạn có thể đánh lô 59 trực tiếp hoặc đánh lót lô 59.

Chú ý khi chọn theo cầu đề về đầu 1 hôm sau đánh con gì

 • Đây chỉ là những gợi ý dựa trên thống kê và kinh nghiệm của các cao thủ lô tô. Để tăng cơ hội trúng thưởng, bạn nên kết hợp các phương pháp soi cầu khác nhau và đánh cược một cách hợp lý.
 • Bạn nên đánh lô xiên 2 hoặc lô xiên 3 để tăng cơ hội trúng thưởng.
 • Bạn nên cân nhắc số tiền cược sao cho phù hợp với khả năng tài chính của mình.

Trên đây là các chia sẻ chi tiết khi đề về đầu 1 hôm sau đánh con gì nên chọn số mấy sẽ giúp anh em thắng lớn khi chơi xổ số ba miền hàng ngày. Chúc may mắn.

Xem thêm: Dự đoán đề về đầu 2 hôm sau đánh con gì thắng lớn

Xem thêm: Đề về đầu 9 mai đánh con gì? Hôm sau đánh lô số mấy

"Những thông tin xổ số trong bài viết chỉ mang tính tham khảo và bạn cần được cân nhắc trước khi tham gia, chơi lô tô có thể vi phạm pháp luật nên bạn chỉ nên chơi xổ số do nhà nước phát hành."

Copyright © 2021 by kqxs360.net. All rights reserved
Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

to top Liên kết: Trực tiếp bóng đá tốc độ cao | qh88 app | qh88 đăng nhập | QH88 | st666 | BK8 Plus | Cập nhật KQ SXMB360 | wyn08 | bonguw88 | sunwin | sunwin | Bj88 | 789WIN | sv388